INFORMACJE

Punkt Informacyjno Konsultacyjny>>

Uzależnienia i przemoc>>

List Kuratora Oświaty>>


List Burmistrza>>


List Prezydenta Warszawy>>


List Mazowieckiego Kuratora Oświaty
dotyczący wprowadzania do szkół programów
o charakterze wychowawczym i profilaktycznym >>


PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

Spotkania dla rodziców z cyklu:
„Reaguj i wspieraj.
Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska
nauczania na odległość”.

Link do spotkania>>Psychologiczne Centrum Wsparcia


Drodzy Państwo,
Stowarzyszenie Ingenium kolejny rok prowadzi bezpłatne działania terapeutyczne dla mieszkańców Ursynowa.
 Zapraszamy osoby mieszkające na Ursynowie na 
bezpłatne warsztaty – ONLINE „Trening Kontroli Złości”.   
http://www.centrumingenium.pl/trening-kontroli-zlosci-urs/

Kiedy:  11.12. 2020 godzina 09.00-14.00

Gdzie: Online na platforma Zoom – link dostana Państwo 11.12.2020  
Działania finansowane są przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.  
 www.centrumingenium.pl
Centrum INGENIUMul. Meissnera 12 Warszawa
tel.: 515 260 665
e-mail: kontakt@centrumingenium.plWARSZTATY BLIŻEJ SIEBIE

Warsztat kierowany do rodzin, w których dziecko ma problem z nieśmiałością, trudność z wchodzeniem w relacje z innymi, niechętnie chodzi do szkoły bądź odmawia wychodzenia z domu, ma trudności adaptacyjne związane z odnalezieniem się w nowym środowisku, stoi przed wyzwaniem jakim jest okres dojrzewania. Celem spotkań jest lepsze rozumienie zachodzących procesów i tym samym skuteczniejsze radzenie sobie z nimi. Warunkiem uczestniczenia w programie jest udział rodziców w grupie równoległej!

Cele: grupa dla młodzieży:
•budowanie poczucia bezpieczeństwa,
•nazywanie i wyrażanie emocji,
•zwiększenie poziomu zaufania do siebie i innych,
•odnajdywanie wiary we własne możliwości,
•nauka i doskonalenie umiejętności społecznych,
•rozpoznawanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Cele: grupa dla rodziców:
•poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny,
•uwrażliwianie rodziców na rozpoznawanie pierwszych sygnałów trudności emocjonalno- społecznych dziecka,
•zrozumienie problemów własnego dziecka,
•nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu komunikacji,
•zwiększenie kompetencji rodzicielskich,
•wymiana doświadczeń rodziców- zbudowanie grupy wsparcia.

Adresaci warsztatów: warsztat przeznaczony jest dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym

Miejsce i czas warsztatów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18.

Warunkiem przyjęcia do grupy jest udział dziecka i rodzica w konsultacji wstępnej z psychoterapeutą! Zgłoszenia na zajęcia przyjmują psychoterapeuci prowadzący zajęcia!