UBEZPIECZENIE


Oferta ubezpieczenia młodzieży na rok 2022/2023.

W załączniku znajdują się trzy warianty ubezpieczenia różniące się wysokościami sum ubezpieczenia. Wszystkie warianty obejmują swoją ochroną amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów.

Składki będzie można opłacić w dniu zebrań, ale też będzie można dokonać zakupu drogą on-line, tak jak to było w ubiegłych latach.

Ubezpieczenie uczniowskie można zakupić pod poniższym inkiem:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

ID: kke7u

Instrukcja sposobu zakupu ubezpieczenia>>

więcej>>Oferta ubezpieczenia młodzieży na rok 2021/2022.

W załączniku trzy warianty ubezpieczenia różniące się wysokościami sum ubezpieczenia. Wszystkie warianty obejmują swoją ochroną amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów.

Przy porównywalnych składkach z ubiegłorocznymi jest szerszy zakres ubezpieczenia i wyższe sumy.

Składki będzie można opłacić w dniu zebrań, ale też będzie można dokonać zakupu drogą on-line, tak jak to było w ubiegłych latach.

oferta wirtualna, którą należy zamieścić na stronie:

Ubezpieczenie uczniowskie można zakupić pod linkiem: 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

indywidualny numer klienta/szkoły:

ID:  cvm4c

Wszystkie  warianty mają w zakresie również wyczynowe uprawianie sportów ( bez zwyżki składki) 

Link do zgłaszania szkody:

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

więcej>>


Ubezpieczenie – rok szkolny 2020/2021

Oferta ubezpieczeniowa szkoły znajduje się pod linkiem.
Należy podać indywidualny numer klienta:

daz3r

zaakceptować OWU i kupić polisę.
Do zawarcia ubezpieczenia będą potrzebne dane rodzica:
imię nazwisko, PESEL, adres e-mailowy
oraz dane dziecka imię nazwisko, PESEL i  adres zamieszkania
Następnie przechodzimy do dokonania płatności.


Ubezpieczenie – rok szkolny 2019/2020

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
ID:  ha4cz 


Link do likwidacji szkody: 

Szkody likwidujemy internetowo poprzez link: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1 

Nr polis opłaconych gotówką:
EDU-A/P 068367   składka 60 zł.
EDU-A/P 068385   składka 46 zł .


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS>>

OWU EDU PLUS 2018

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus>>

OWU EDU PLUS 2017

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus>>

Oferta ubezpieczenia 2017-2018

Rodzice / opiekunowie prawni zgłaszają szkody uczniów za pośrednictwem systemu elektronicznego. Należy kliknąć link https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Obowiązujące ubezpieczenia:

Seria i numer polisy EDU-A/P 052169 obowiązuje za rok szkolny 2018/2019   
w terminie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019.

Seria i numer polisy EDU-A/P 042436 obowiązuje za rok szkolny 2017/2018   
w terminie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018.

Seria i numer polisy: EDU- A/P 032938 obowiązuje za rok szkolny 2016/2017 
w terminie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017.

Seria i numer polisy: EDU-A/P  025519 obowiązuje za rok szkolny 2015/2016 
w terminie od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016.

Seria i numer polisy: EDU-A/P  001907 obowiązuje za ro szkolny 2014/2015 
w terminie od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015.