NAUCZYCIELE

Wychowawcy
CLVIII Liceum Ogólnokształcącego
 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
– rok szkolny 2022/2023

Wychowawca:  
1 a
Agnieszka Knieć  
1 b
Paulina Lubieniecka  
1 c
Lidia Jabłońska-Kwiatkowska  
1d
Marzena Bens  
1e
Edyta Świercz  
2a
Adrianna Trojanowska  
2b
Beata Ulanicka-Smoła  
2c
Aleksandra Gęśla  
2d
Paweł Popławski  
2e
Agnieszka Perucka  
3a
Anna Banach  
3b
Magdalena Piwońska  
3c
Przemysław Morawski  
3d
Ewa Rudnicka  
3e
Alicja Gasek  
4a
Renata Marcinkowska  
4b
Rafał Urbański  
4c
Barbara Jaskulska  
4d
Kamil Mankin  
4e
Anna Piórkowska  
4s
Hanna Gaja  

 

Nauczyciele CLVIII Liceum Ogólnokształcącego

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

– rok szkolny 2022/2023  

Nauczyciel:    
RELIGIA
dr ks. Tomasz Małkiński 
3a, 3c, 3d, 4b, 4c, 4e, 4s
 
Iwona Siewkowska 
1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e
 
   
JĘZYK POLSKI
Paulina Lubieniecka  1b, 3a, 3b, 4b, 4c  
Aleksandra Ognik 1a, 1c, 1d, 2a  
Edyta Świercz 1e, 2b, 2c, 3c, 3d, 4d, 4s  
Renata Marcinkowska  2d, 2e, 3e, 4a, 4e  
   
HISTORIA
Monika Sierpniak  1d, 1e, 4b, 4c ,4e, 4s  
Agnieszka Knieć 1a, 1c, 2a, 2e, 3a, 3e, 4a  
Grzegorz Czarnecki  1b, 2b, 3b, 4d  

Przemysław Morawski 2c, 2d, 3c, 3d

 
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ  
Agnieszka Knieć 1a, 1c, 1d, 1e
Grzegorz Czarnecki 1b  
   
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Przemysław Morawski 2a,2c, 2d, 2e, 3b, 4d  
Beata Ulanicka – Smoła 1b, 2b  
   
KULTURA  

Paulina Lubieniecka  3a, 3b
Aleksandra Ognik  1a, 1c, 1d, 2a
Renata Marcinkowska 4a
Edyta Świercz 4d

 
JĘZYK ANGIELSKI
Aleksandra Gęśla   1a, 1b, 2c, 4a, 4b, 4c, 4e  
Lidia Kwiatkowska – Jabłońska
1c, 3c, 3e, 4e, 4s
 
Magdalena Piwońska  2b,3b, 3c, 3d, 4a  
Magdalena Czarnecka    1b, 1d, 1e, 2d, 3b  
Damian Drężek   1d, 2a, 2e, 3a, 4d  
Daria Pankiewicz  1c,2c, 3d, 3e, 4b  
Anna Banach   1e, 3a, 4c, 4d, 4s  
Ada Trojanowska  1a, 2a, 2b, 2d, 2e  
   
   
JĘZYK HISZPAŃSKI
Octavio Ruiz Laura
1b, 1d, 1e,  2b, 3a, 3b, 3c, 3e
 
Kamil Mankin  1a, 2a, 2d, 2e, 4d  
Beata Ulanicka – Smoła 
1b, 2b, 3a, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4s
 
 Villar Rosales Melva Livia
1c, 1e, 2a, 3b, 4c
Maza Mirande Jahanna Paola
1a, 2c, 2e, 3d, 3e, 4a, 4b, 4e, 4s
 
   
JĘZYK NIEMIECKI
Ewa Rudnicka 
1c, 1d, 2c, 2d, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4e, 4s
 
   
JĘZYK ROSYJSKI
Lidia Kwiatkowska – Jabłońska 
4a, 4b, 4c, 4e, 4s
 
   
JĘZYK FRANCUSKI
4a, 4b, 4c, 4e, 4s  
   
MATEMATYKA
Marzena Bens  1d, 1e, 2c, 3c, 4d, 4e  
Hanna Gaja  1c, 4b, 4c, 4s  
Agnieszka Perucka  1b, 2e, 3a, 3b, 3d, 3e  
Marzena Nasiłowska  2b, 2d, 4a  

Jakub Stefanowicz  1a, 2a, 3a

 
FIZYKA
Maria Rembikowska                   
1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 3a, 4b
 
Paweł Wojciechowski
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3b, 3c, 3d, 3e
 
   
CHEMIA DOŚWIADCZALNA
 Katarzyna Kosińska  2e, 3d, 3e  
   
CHEMIA
Katarzyna Kosińska
2b, 2c, 2d, 2e, 3b, 3c, 3d, 3e, 4e
 
Anna Banach  1a, 2a, 3a,  
Piotr Duszewski  1b, 1c,1d,1e  
   
   
BIOLOGIA
Ewa Podpora 2b, 2d, 3b  
Alicja Gasek 1a,1b,1c,1d,2a, 2c, 2e, 3a, 3e
Mateusz Wieczorek  3c, 3d, 4c
 
 Agnieszka Charzewska 1e, 4e, 4s  
   
PRZYRODA W DOŚWIADCZENIACH
Alicja Gasek  1e, 2e  
   
GEOGRAFIA
Paweł Popławski
1a,1c,1d,1e, 2a, 2c, 2d, 2e, 3a, 3c, 3d, 3e
 
Kamil Mankin 1b, 2b, 3b, 4d  
   
   
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Anna Klimczak  1a, 1b, 1c, 1d, 1e  
   
INFORMATYKA
Paweł Popławski
1a,1b,1c,1d,1e, 2a,2b,2c,2d,2e
 
 Mateusz Wieczorek 2a,2b,2c,2d,2e,3a,3b,3c,3d,3e  
   
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Marcin Marszałek  2b, 2c, 2d, 4b  
   
PLASTYKA  
Justyna Mroczek  1a, 1b, 1c, 1d, 1e  
   
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przemysław Morawski                                2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e  
   
HISTORIA SZTUKI
Justyna Mroczek 1a, 2a, 3a, 4a  
   
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Rafał Urbański 
1d, 1e, 2a, 2c, 3a, 4a, 4b
 
Anna Żukowska
1a, 1b, 1c, 1e, 2c, 2d, 2e, 4d, 4e
 
Barbara Jaskulska 
1a, 1b, 1d, 2b, 3e, 4c, 4e, 4s
 
Paweł Szczogryn 
1c, 2b, 2d, 2e, 3b, 3c, 3d, 4c, 4s
 
   
ETYKA
   
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Małgorzata Tomaszewska  2a,2b,2c,2d,2e,3a,3b,3c,3d,3e  
   
INNI PRACOWNICY DYDAKTYCZNI
Magdalena Sobczyk bibliotekarz
Anna Rudnicka pedagog szkolny
Anna Piórkowska pedagog szkolny, doradca zawodowy