NAUCZYCIELE

Wychowawcy
CLVIII Liceum Ogólnokształcącego
 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
– rok szkolny 2021/2022

Wychowawca:
1a
Maciej Rosa
1b
Beata Ulanicka-Smoła
1c
Aleksandra Gęśla
1d
Paweł Popławski
1e
Agnieszka Perucka
2a
Anna Ryciak
2b
Renata Cieniak
2c
Przemysław Morawski
2d
Ewa Rudnicka
2e
Agnieszka Domagała
3a_G
Anna Wróbel
3b_G
Marzena Bens
3c_G
Edyta Świercz
3d_G
Lidia Jabłońska-Kwiatkowska
3e_G
Agnieszka Knieć
3a_sp
Renata Marcinkowska
3b_sp
Rafał Urbański
3c_sp
Barbara Jaskulska
3d_sp
Kamil Mankin
3e_sp
Anna Piórkowska
3s_sp
Dorota Zieja

 

Nauczyciele CLVIII Liceum Ogólnokształcącego

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

– rok szkolny 2021/2022  

Nauczyciel:  
RELIGIA
dr ks. Tomasz Małkiński 
Iwona Siewkowska 
  
JĘZYK POLSKI
Anna Wróbel 
Renata Cieniak 
Edyta Świercz 
Renata Marcinkowska 
  
HISTORIA
Monika Sierpniak 
Agnieszka Knieć 
Grzegorz Czarnecki 
Przemysław Morawski 
  
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Agnieszka Knieć 
  
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Przemysław Morawski 
Beata Ulanicka – Smoła 
Grzegorz Czarnecki 
Monika Sierpniak 
  
JĘZYK ANGIELSKI
Aleksandra Gęśla 
Lidia Kwiatkowska – Jabłońska 
Magdalena Piwońska 
Agnieszka Tymińska     
Maciej Rosa     
Paulina Stańczak 
Anna Święcka 
Anna Ryciak 
Ada Trojanowska 
  
JĘZYK HISZPAŃSKI
Octavio Ruiz Laura 
Kamil Mankin 
Beata Ulanicka – Smoła 
Gabriela Kondrzycka 
  
JĘZYK NIEMIECKI
Ewa Rudnicka 
  
JĘZYK ROSYJSKI
Lidia Kwiatkowska – Jabłońska 
  
JĘZYK FRANCUSKI
Kinga Nakrewicz-Świerkot  
  
MATEMATYKA
Marzena Bens 
Hanna Gaja 
Agnieszka Perucka 
Piotr Ornowski 
  
FIZYKA
Maria Rembikowska 
Paweł Wojciechowski 
  
PRZYRODA
Dorota Zieja 
  
CHEMIA
Małgorzata Kozłowska 
Iwona Bielik – Pawełczyk 
Anna Koc 
Anna Ryciak 
  
BIOLOGIA
Dorota Zieja  
Anna Policht – Jaruga 
Ewa Podpora 
  
PRZYRODA W DOŚWIADCZENIACH
Dorota Zieja 
  
GEOGRAFIA
Paweł Popławski 
Przemysław Morawski 
Kamil Mankin 
  
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Anna Klimczak 
  
INFORMATYKA
Agnieszka Domagała 
Artur Markiewicz 
  
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Marcin Marszałek 
  
PLASTYKA 
Justyna Mroczek 
  
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przemysław Morawski 
  
HISTORIA SZTUKI
Justyna Mroczek 
  
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Rafał Urbański 
Anna Żukowska 
Barbara Jaskulska 
Paweł Szczogryn   
  
ETYKA
Renata Cieniak 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Małgorzata Tomaszewska 
  
INNI PRACOWNICY DYDAKTYCZNI
Magdalena Sobczykbibliotekarz
Anna Rudnickapedagog szkolny
Anna Piórkowskapedagog szkolny, doradca zawodowy