RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2022/2023

Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2021/2022:

Karolina Jankowska (3d_sp) – przewodnicząca
Alina Zająkała (2d) – zastępca przewodniczącej
Paulina Stasiak (2c) – sekretarz
Anetta Iwaniuk (2e) – skarbnik
Agnieszka Klimek-Pałyska (3bg) – członek Prezydium.


List przewodni Rady Rodziców>>


Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców>>

Deklaracja dobrowolnych wpłat na radę Rodziców>>


Rada Rodziców przy CLVIII LO – SANTANDER BANK, AL. KEN 47/289
nr rachunku:   77 1090 2590 0000 0001 4680 6559

Informacje z zebrania Rady Rodziców

Protokół z zebrania>>

Protokół z zebrania nr 2>>