RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023:

Karolina Jankowska  (4d) – przewodnicząca Rady Rodziców
Ilona Rucińska-Grzeszek (1d) – v-ce przewodnicząca
Paulina Stasiak (3c) – sekretarz
Alina Zająkała  (3d) – skarbnik
Anna Banasiewicz (1 b) – członek Prezydium
Maciej Feliksiak  (4a) – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Anetta Iwaniuk – członek Komisji Rewizyjnej 

 

NOWY RACHUNEK RADY RODZICÓW
Rada Rodziców przy CLVIII LO – SANTANDER BANK, AL. KEN 47/289
nr rachunku:   77 1090 2590 0000 0001 4680 6559

 

Informacje z zebrania Rady Rodziców

 

Protokół z zebrania nr 1 >>

Protokół nr 2 >>