JAK SIĘ UCZYĆ ONLINE?

Po przerwie wracamy do nauki w trybie online.


Szanowni Uczniowie.

Od 19 października zajęcia odbywają się  online,
zgodnie z planem lekcji, przy włączonej kamerze
Nauczyciele będą sprawdzali obecność
i wpisywali frekwencję w dzienniku elektronicznym.
Wasza aktywność na lekcjach będzie monitorowana i oceniana.
Po zeszłorocznej nauce zdalnej mamy różne doświadczenia.
I wiemy, że to Wy musicie wziąć odpowiedzialność za swoją edukację.
Jeżeli ktoś ma problem z nauką online w domu,
zapraszam do biblioteki szkolnej w godzinach swoich lekcji.
Proszę o uzgodnienie godzin z wychowawcą
lub z panią Magdaleną Sobczyk
za pośrednictwem wiadomości dziennika elektronicznego.  

Uczycie się dla siebie.

Bardzo prosimy o utrzymywanie kontaktu z wychowawcą,
nauczycielami przedmiotu, pedagogami
i na bieżąco sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.

Życzę wszystkim zdrowia i spokoju.

Ewa Podpora


Szybki kontakt w razie problemów

ewa.podpora@lo158.ursynow.warszawa.pl
monika.sierpniak@lo158.ursynow.warszawa.pl
sekretariat@lo158.ursynow.warszawa.pl


Jak się uczyć?

O czym powinniśmy pamiętać podczas kształcenia zdalnego?Jak dbać o swój dobrostan cyfrowy?


Informujemy, że w ramach projektu
„Cyfrowa Warszawa 2” realizowanego w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”,
otrzymaliśmy jeden laptop,
który zostanie przeznaczony dla nauczycieli do pracy zdalnej.


Regulamin zdalnego nauczania>>

Rozporządzenie – zdalne nauczanie>>