CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
to pierwsze dwujęzyczne liceum na Ursynowie, które stawia na nowoczesność
więcej>>

Profile klas

1a – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
KLASA SPOŁECZNO-MEDIALNA

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach prawniczych, dziennikarskich, politologicznych, filozoficznych, socjologicznych i historycznych.

Rozszerzenia:

 • Język polski obowiązkowo od klasy pierwszej, wiedza o społeczeństwie
 • Historia, geografia – do wyboru od klasy drugiej

Języki obce:

 • Język angielski – 6 godzin
 • Drugi język obcy do wyboru, nauczany międzyoddziałowo – 2 godziny:
  • podstawa – język hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki
  • kontynuacja – język hiszpański

Zajęcia języka hiszpańskiego z „nativo”.

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z języka angielskiego na poziomie B1.

Uczniowie będą uczestniczyć w obowiązkowych uzupełniających zajęciach z politologii i grafiki komputerowej, zdobędą wiedzę z dziennikarstwa, wezmą udział w Lidze Debatanckiej.
Współpraca z kancelariami prawnymi, CEO, IPN-em, Sądem Okręgowym.

1b – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM GEOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach językowych, ekonomicznych, turystycznych, społecznych, przyrodniczych.

Rozszerzenia

 • Matematyka  – obowiązkowo od klasy pierwszej, geografia
 • Historia, wiedza o społeczeństwie  – do wyboru od klasy drugiej

Języki obce:

 • Język angielski – 6 godzin
 • Drugi język obcy do wyboru, nauczany międzyoddziałowo – 2 godziny:
  • podstawa – język hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki
  • kontynuacja – język hiszpański

Zajęcia języka hiszpańskiego z „nativo”.

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z języka angielskiego na poziomie B1.

W ramach wychowania fizycznego uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z turystyki, podczas których będą mogli uzyskać Warszawską Odznakę Krajoznawczą i Mazowiecką Odznakę Krajoznawczą.

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i instytucjami związanymi z turystyką, a także hotelarstwem.

1c – KLASA
DLA ZAWODNIKÓW
SPORTU KWALIFIKOWANEGO

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, przyrodniczych i sportowych. Umożliwia połączenie treningu, rozwijania pasji sportowych z osiągnięciem wysokich wyników w nauce.
Pierwszeństwo do klasy będą mieli uczniowie czynnie uprawiający sport, posiadający licencję zawodniczą właściwego Polskiego Związku Sportowego.

Rozszerzenia

 • Język angielski, matematyka – obowiązkowo od klasy pierwszej
 • Biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie – do wyboru od klasy drugiej

Języki

 • Język angielski – 4, 6, 6 godzin ( w cyklu trzyletnim)
 • Drugi język obcy do wyboru, nauczany międzyoddziałowo – 2 godziny:
  • podstawa język hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki
  • kontynuacja – język hiszpański

Zajęcia języka hiszpańskiego z „nativo”.

Plan lekcji, w miarę możliwości, będzie dostosowany do harmonogramu treningów. Rozpoczęcie zajęć – godzina  8.50 lub 9.45.

Udokumentowany przez klub sportowy trening zalicza 2 godz. obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru.

Potwierdzone przez klub sportowy nieobecności, spowodowane wyjazdami na zawody i obozy sportowe, zostaną usprawiedliwione, a uczniowie będą mogli zaliczać prace klasowe, sprawdziany, projekty w dogodnych terminach.

Współpraca z klubami sportowymi.

1d – KLASA ARTYSTYCZNO-KULTUROWA

Vive la experiencia del español con nostros con español ampliado y un intercambio con una escuela en Andalucía

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na iberystyce i kierunkach humanistycznych, artystycznych, przyrodniczych, sportowych.

Rozszerzenia

 • Język hiszpański, język polski – obowiązkowo od klasy pierwszej
 • Biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie – do wyboru od klasy drugiej

Języki

 • Podstawa – język hiszpański– 3, 6, 5 godzin (w cyklu trzyletnim)
 • Kontynuacja – język angielski –3 godziny

Klasa dla uczniów pragnących po trzech latach edukacji w szkole nauczyć się porozumiewać w języku hiszpańskim, a także poznać historię i kulturę  Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

Zajęcia języka hiszpańskiego prowadzone będą zarówno przez polskiego nauczyciela, jak i „nativo”.

W ramach obowiązkowych przedmiotów uzupełniających proponujemy zajęcia z historii i kultury Hiszpanii, krajów Ameryki Łacińskiej prowadzone z elementami języka hiszpańskiego oraz  zajęcia artystyczne.

Zorganizujemy wyjazdy do Hiszpanii,  podczas których uczniowie zwiedzą kraj Cervantesa i wykorzystają znajomość języka hiszpańskiego w praktyce, a także nawiążą międzynarodowe kontakty z młodzieżą.

Współpraca z Ambasadą Hiszpanii, wymiana młodzieży ze szkołą w Orgivie, w Andaluzji.

Dodatkowo dla wszystkich uczniów:

 • Zajęcia grafiki komputerowej
 • Projekty krajowe i międzynarodowe – np. eTwinning, Erasmus+,
 • Uzyskanie certyfikatu ECDL
 • Uzyskanie certyfikatu FCE, DELF, DELE
 • Liga Debatancka
 • Zajęcia artystyczne: teatr, chór, zajęcia plastyczne
 • Wolontariat
 • Nauka języka chińskiego
 • Wyjazdy krajowe i zagraniczne

Atuty szkoły:

 • Przyjazna atmosfera
 • Młodzi, pełni pasji i zrozumienia nauczyciele
 • Nowocześnie wyposażone pracownie
 • Nowości w bibliotece
 • Nowe obiekty sportowe: boisko, siłownia, sala gimnastyczna
 • Dziennik elektroniczny
 • Bardzo dobre, zdrowe obiady gotowane na miejscu

Rozwiązania

 • Klasy dwujęzyczne – język angielski nauczany międzyoddziałowo
 • Wszystkie klasy:
  • Rozszerzenia przedmiotów -międzyoddziałowo
  • Drugi język obcy (z wyjątkiem klasy 1d) – międzyoddziałowo
  • Matematyka – klasa 1b i 1c międzyoddziałowo od 2 semestru pierwszej klasy

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego do wyboru – 1 godz. w tygodniu

Rekrutacja –  rok szkolny 2018/2019

6 lipca do godz. 12:00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych

W dniach od 6 lipca – godz. 12:00 do 12 lipca – godz. 10:00 – potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie dokumentów:

DOKUMENTY PRZYJMUJEMY:

6.07 (piątek) od 12:00 do 16:00

9.07 (poniedziałek) od 8:00 do 16:00

10.07 (wtorek) od 8:00 do 16:00

11.07 (środa) od 8:00 do 16:00

12.07 (czwartek) od 8:00 do 10:00

12 lipca o godzinie 16:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


Rekrutacja uzupełniająca:

Składanie podań w rekrutacji uzupełniającej odbywa się od 13  do 16 lipca 2018 w godzinach od 8.00 do 16.00.

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku w elektronicznym systemie tylko wypełniają formularz szkolny do pobrania na stronie szkoły:

Podanie do pobrania>>

Do podania należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię wyników egzaminów OKE.


Program wyjazdu integracyjnego – wrzesień 2018 r.