SAMORZĄD

Pierwsze działania Samorządu

Podczas ślubowania klas pierwszych Julia – przewodnicząca SU wystąpiła w imieniu społeczności szkolnej.
Na nauczycieli i pracowników szkoły czekały miłe niespodzianki.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

11 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego,
który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów.
Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć.
Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie.
W głosowaniu wzięło 306 osób, którzy wybierali
swoich przedstawicieli spośród 4 kandydatów.

Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego głosowania wybrano:

Przewodniczącą: Julię Maliszewską, 1eG
Zastępcę przewodniczącego: Karmelę Schabek, 1aG
Sekretarza: Maję Misiak, 1aG
Skarbnika: Antoninę Kosiorek , 1dG

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego,
życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym.