WRZESIEŃ 2022

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Akcja sprzątanie świata

Wyjazd integracyjny klas 1


Udział uczniów klas 4 w salonie maturzystów PERSPEKTYWY 2022

Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

29 września 2022 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który jest
przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. Jest też pomysłodawcą i
współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć.
Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie.
Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego
głosowania wybrano:
Przewodniczącą: Zuzannę Bagińską 2e
Zastępcę przewodniczącego: Maję Butkiewicz 4c
Skarbnika: Kubę Łuczaka 4b
Sekretarza: Zuzannę Kołodziejczyk 1b
Wybrano także delegatów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów –
radnymi zostali:
Michalina Malikowska, 1a
Bruno Siniarski, 3a
Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów
i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2022/2023.