REKRUTACJA

Rekrutacja 2021/2022

Regulamin rekrutacji>>


Rekrutacja uzupełniająca w CLVIII LO

Szanowni Kandydaci,

Od 3 do 5 sierpnia do godziny 15.00 będzie możliwość wzięcia udziału
w rekrutacji uzupełniającej w naszym liceum.

Proszę zapoznać się z informacją Biura Edukacji Warszawy:
https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/
23237_listy-przyjetych-i-nieprzyjetych-do

Kandydat chcący wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do poszczególnych udziałów musi:

 1. zalogować się do systemu Vulkan;
 2. wypełnić ponownie wniosek, wysłać go bądź dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru;
 3. należy donieść/ dosłać kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia;
 4.  w przypadku, gdy uczeń bierze udział w rekrutacji uzupełniającej i znowu wybiera tą samą placówkę rodzic ucznia powinien skontaktować się ze szkołą i poinformować,
  że takie dokumenty zostały złożone wraz z wnioskiem w rekrutacji zasadniczej.

Test kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych:

Język angielski – 06.08.2021 – piątek – godzina 10.00

Język hiszpański – 09.08.2021- poniedziałek – godzina 14.00

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Wchodzimy do szkoły od strony ul.Cynamonowej.

2. Prosimy przybyć do szkoły 30 minut przed godziną rozpoczęcia testu.

3. Każdy kandytat musi mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość oraz czarny długopis.

4. Prosimy o zachowanie odstępu 1,5 metra.

5. Przypominamy o maseczce i dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły.


Drodzy Kandydaci!

Pamiętajcie, że od 23 do 30 lipca w godzinach 8.00- 16.00 wszyscy zakwalifikowani będą musieli potwierdzić swoją wolę uczenia się w naszej szkole.
W tym celu należy dostarczyć do szkoły:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 2 podpisane zdjęcia.
 4. Kartę zdrowia ze szkoły podstawowej,
  (jeżeli otrzymaliście ją podczas zakończenia roku w szkole podstawowej).
 5. Wydrukowany i uzupełniony kwestionariusz osobowy.
 6. Licencję sportowca, bądź zaświadczenie z klubu, w którym kandydat trenuje daną dyscyplinę (klasa Ic).

Dokumenty nie muszą być dostarczone osobiście przed kandydata, ale należy pamiętać, że kwestionariusz wymaga podpisów zarówno kandydata, jak i jego opiekuna prawnego.

                                                        Komisja Rekrutacyjna CLVIII LO


Przypominamy, że w terminie
od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 14.00
kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych,
zgodnie z harmonogramem MEiN, mają możliwość:
zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów,
w tym wprowadzenia na listę preferencji nowych szkół/oddziałów
(oprócz oddziałów, do których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych).
W celu wprowadzenia zmian we wniosku
kandydaci wraz z jednym z rodziców /opiekunów prawnych
powinni zwrócić się do komisji rekrutacyjnej w szkole I wyboru
o anulowanie złożonego wniosku,
wprowadzić do systemu nowe informacje
i ponownie złożyć go osobiście lub elektronicznie
wraz wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.
złożenia nowego wniosku.
W elektronicznym systemie należy wybrać opcję: „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się”,
uzupełnić wniosek i złożyć go osobiście lub elektronicznie w szkole pierwszego wyboru.
W ww. terminie kandydaci składają w szkołach pierwszego wyboru
kopię świadectwa i kopię zaświadczania o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(szkoły podstawowe wydają zaświadczenia 9 lipca br.)

Harmonogram działań kandydata – rok szkolny 2021/2022>>


Kolejny dzień otwarty odbędzie się 17 maja.
Zapraszamy


Sprawdź się>>


FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Rekrutacja do klas dwujęzycznych

Zakres materiału językowego – język angielski>>

Zakres materiału językowego – język hiszpański>>

Sprawdziany kompetencji językowych

Prosimy o zachowanie następujących środków ostrożności:

1. Wchodzimy do szkoły od strony ul. Cynamonowej.

2. Prosimy przybyć do szkoły 30 minut przed godziną rozpoczęcia testu.

3. Każdy kandydat musi mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość
oraz czarny długopis.

4. Prosimy o zachowanie odstępu 1,5 metra.

5. Przypominamy o maseczce i dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły. 


Warto sprawdzić…

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/najczesciej-zadawane-py/15628,Najczesciej-zadawane-pytania.html

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/15526,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.html

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR2LGS1iM5oMvfnLPFLJgoI9jYwL5YdiHGTna0ifGvOu_iwgM-FMzXNvU7Q


Pytania dotyczące rekrutacji
można przesłać na adres e-mail:

rekrutacja@lo158.ursynow.warszawa.pl

lub zadać na szkolnym profilu Facebook’a
https://www.facebook.com/158liceumwwarszawie/


Rekrutacja – rok szkolny 2020 / 2021>>

Rekrutacja – rok szkolny 2019/2020>>

Rekrutacja – rok szkolny 2018/2019>>